Тверде шыйыхланы дин сыйларын Георгий тиширыу монастыргъа келтиргендиле.

26.06.2017
Просмотры: 5050

Быйыл июнь айны 25-де Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Дубровка къаяда орналгъан Георгий тиширыу монастырны Георгий клисасында Дин къуллукъ  бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну: протоирей Знаменский Иоанны башчылыгъы бла Нарсана клиса округну приходларыны динчилери эмда монастырны клириклери этдиле. Диакон къуллукъгъа да протодиакон Куба Димитрий башчылыкъ этди. Архипастырь бла бирге табын этерге талай джерден православ ахлула,къазакъла «Здоровое поколение Кавказа» деген организацияны волонтерлары да келген эдиле. Дин къуллукъну аллы бла архиепископ Феофилакт, Твер джеринден шыйыхланы дин сыйлары болгъан кюбюрчекни клисагъа киргизди. Аланы арасында, Анна Кашинская бийче шыйыхны, Калязинский Макарий бла Столобенский Нил шыйыхланы эмда дин ючюн джан берген Тверской Фалддей шыйых бла сыйлы тобачы Серебрянский Сергийни елюклерини сюек кесеклери бардыла. Ол дин сыйланы Тверни митрополиясында архиепископ Феофилактны тилеги бла келтиргендиле. Сыйлы Инджилни окъугъандан сора Архипастырь джыйылгъанлагъа ауаз берди. Ектения дуадан сора Владыка Кюнчыгъыш бла Украинада къазауатла тохтасынла деб тилек этди. Дин къуллукъ бошалгъандан сора архиепископ Феофилакт игумения(Шурыгина) Варвараны 50 джыллыкъ юбилейи бла алгъышлады: « Сизге берген уллу саугъасы ючюн Аллахха махтау, багъалы Варвара матушка! Аллахха да адамлагъа джюрегигиз бла халал къуллукъ этгенигиз ючюн сизге разылыкъ айтабыз. Бу ашхы юбилейигиз бла рахат монахлыкъ джашау теджейме Сизге!» Юбилейи бла байламлы матушка Варварагъа, Владыка Архиерейли грамота берди. Бу къуанчны «София» атлы приют-пансионну къызчыкълары концерт кергюзюб тамамладыла. Къызчыкъла матушка Варвараны эмда келген къонакъланы джырла бла назмула бла тебсеуле бла алгъышладыла.

5050
Фотогалерея