Архиепископ Феофилакт: « Дин джашау-джалгъан затланы юсюнден сез тюлдю»

Быйыл апрель айны 23-де Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Ставрополь край дизайн колледжни студентлери бла тюбешди. Джашаунут магъанасы, аны сейирлигин ангылау, динь джашау бла сатлыкъ, Аллах бла адам. Аланы юсюнден селешди Архипастырь джаш адамла бла. Анда баш тема, Страстный седмицаны юсюнден болду. Владыка, Пасханы аллы бла ыйыкъны юсюнден айтды, ол кезюу кеси-кесибизге къараб кесибизге багъа бериудю башхаллагъа къарамай. « Дин джашау-джалгъан затланы юсюнден сез тюлдю, ол къачан да адамлыгъын юсюнгде болууду»,-деб айтды Владыка. Тюбешиуде ушакъны темаларыны юсю бла студентле келген къонакъгъа талай сору да бердиле. Архиерейни джаш телю бла тюбешиую ишни официал белюмюнден сора да бардырырлды.

Просмотров: 1381

Поделиться

VK:39834