Москвада Сыйлы Патриарх Алексий 2-чини эсге тюшюре дуа этдиле

06.12.2017
Просмотры: 3153

Быйыл декабрь айны 5-де Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Москваны Богоявленский клисасында Дин Къуллукъда тилек этди. Анда Дин къуллукъгъа Истраны митрополити Арсений башчылыкъ этди. Аны Сыйлылыгъына , Екатеринбург бла Верхотурну митрополити Кирилл, Санкт-Петербург дин академиняны ректору Петергофну архиепископу Амвросий, Львов бла Галицияны архиепископу Филарет, Андреев ставропигиал монастырны наместниги Къыбла бла Кюнбатышы викариатны управляющийи Дмитровну епископу Феофилакт, епмископ (Чернышев) Иероним, Нарва бла Причудскени епископу Лазарь эмда Москваны динчилери дин къуллукъ болушлукъ этдиле. Дин къуллукъ бошалгъандан сора митрополит Арсени Сыйлы архипастырла эмда православ динчиле бла бирге Сыйлы Патриарх Кирил 2-чини эсге тюшюре джаназы дуа окъудула. Архиепископ Феофилакт аны кешенесине гокга хансла салды.
***
«Ашхы ишле» Ма олду епископдан келирге керек джарыкъ, анга къарагъан клисаны джамагъаты, кеслерини дин джашауларын байындырыча аны ызындан арам-къарам этмей барлыкъдыла. Абустол Павел бла бирге сенге бу сезлени айтыргъа излейме: «Бу сез ышангылыды.Аллахха ийман салгъанла ашхы ишле этерге къадалыучула болур ючюн, сен бу затланы билдириб бегитиринги сюеме Бу затла игидиле эм адамлагъа хайырлыдыла» (Тит.3,8) Ал таягъынгы къолгъа. Аллынгда джол узакъды, къыйынды. Къаты атла, ахыр кюнюнгде Аллахны рахматы бла , таза иннетинг бла абустол Павелни сезлерин айтырча бол : « Мен ашхы кюрешни бардыргъанма джолуму бошагъанма , ийманымы сакълагъанма» (2 Тим. 4,7)- Сыйлы Патриарх Алексийни сезлери- епископ Феофилактха хиротония этилген сагъатда.

3153