Архиепископ Феофилакт литургие щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ члисэ зэхуэхьэсам

14.06.2020
Просмотры: 3694

Быйыл июнь айны 14-де Сыйлы Пасхадан сора биринчи кере Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Пятигорскени Спасс ара клисасында Дин къуллукъ бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну клисаны динчилери этдиле. Ыйых кюн Архипастырь бла бирге шахарны джамагъаты да тилекле этдиле. Клисада артыкъ да бек коронавирус ауруудан сакълыкъны бек этдиле. Дин къуллукъдан сора Владыка джыйылгъан православ джамагъатха ауаз берди.

3694
Фотогалерея