Архиепископ Феофилакт Тхьэнапищ махуэм литургие иригъэкIуэкIащ

17.06.2019
Просмотры: 3981

Быйыл июнь айны 16-да Святой Троица Кюн, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Пятигшорскени Спасс ара клисасында Дин къуллукъ бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну клисаны динчилери этдиле. Архипастырь бла бирге табын этерге шахарны джамагъатыгндан да къонакъларындан да талай адам келген эдиле. Литургиядан сора Владыка джыйылгъан джамагъатха ауаз бериб, тобукъланыб окъулгъан кечеги дин къуллукъгъа башчылыкъ этди.

3981
Фотогалерея