Черкесск кадетхэм квадроциклкIэ къыщрагъэжыхьащ

29.05.2019
Просмотры: 2611

Черкесскеде Свято-Сергий гимназияны экинчи классыны сохталары МЧС-ни излеу-къутхарыучу отрядында болдула. Кадетле кеслерини кураторларын, Эресейни махтаулу къутхарыучусу Дзераев Вячеславгъа эсгертме ачылгъаны бла алгъышладыла. Ала да келген гитче къонакълагъа къутхарыучу техниканы кергюзтюб, сабийлени квадроциклледе да айландырдыла.

2611
Фотогалерея