Псыхуабэ епархием Тхьэ елъэ1уну ик1ахэр Псков к1уащ

28.05.2019
Просмотры: 2965

Быйыл май айны 27-де , Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны башчылыгъы бла Пятигорск епархияны динчилери блат юз православ джамагъаты дин джолоучулугъун башлады. Пулково аэропортха тюшгенден сора паломникле Гатчинада Павлов ара клисагъа атландыла. Анда шыйых мученица Гатчинская Маряны дин сыйларына, Сыйлы Къачны сакъланнган кесегине эмда Иоанн Крестителни онг къолуна табын этиб, Масих Анасыны Филермский иконасыны аллында да тилек этдиле. Андан сора паломникле Вырицада болдула. Анда Вырицкий Серафим шыйыхха махтау зикир джырлаб, Масихни Анасыны Къазан иконасыны клисасында сыйлы адамла асыралгъан къабырлада болуб эмда клисаны къабыргъасыны къатынлда асыралгъан 20-чы емюрде дин ючюн ажымлы елгенлени юслеринден да хапарлы болдула. Ол кюн огъунакъ Пятигорск епархиядан баргъан дин джолоучула Псковгъа келдиле.

2965
Фотогалерея