Кисловодск Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Лисицын Михаил папщIэ Тхьэ елъэIуащ

11.03.2019
Просмотры: 3173

Быйыл март айны 10-да Нарсананы Крестовоздвиженский клисасында , сыйлы мученик Лисицын Михаилге дуа этдиле. Ол Крестовоздвиженский клисаны 19-20 емюрледе он джылдан асламны тамадасы болуб тургъанды, аны шыйыхланы тизгинине 2017-чи джыл салгъандыла. Раббийни къулуну эсгериу кюе- мартны онбириндеди. Ол кюннге сыйлы мученикни иконасын джазгъандыла. Тилек этген заманда ол иконагъа нюр салгъан адетни клисаны тамадасы протоирей Гермоген Лиманов этди. Ол дин къуллукъда христиан дин школну сохталары да тилек этдиле. Дуадан сора иерей Воробьев Андрей, сыйлы мученик Лисицын Михаилни дзжашауу бла джигитлигинден абийлеге хапар айтды.

3173
Фотогалерея