КъегъэлакIуэ ныбжьыщIэхэм лIыхъужьыгъэм и дерс ирагъэкIуэкIащ

21.02.2019
Просмотры: 3092

Озгъан кюнледе Къарачай-Черкесияда Эресейни МЧС-ни излеу-къутхарыу отрядында Ата Джуртну къоруулаучусуну кюнюне аталыб байрам бардырдыла. Етгюрлюкню дерсин, суулада адамланы къоркъуусузлукъларын сакълагъан белюмню тамадасы Денисенко Викторну башчылыгъы бла Черкесскеде Свято-Сергий гимназияны «Юный водник» деген кадет классны сохталары бардырдыла. Бу дерсге къонакъгъа Эресейни МЧС-ни Къарачай-Черкесияда Баш управлениясыны тамадасы Шарков Сергей, Черкесскеде Никольский клисаны ключары протоирей Кузнецов Сергий,республикада излеу-къутхарыучу къуллукъну ыетеранлары эмда республиканы кебчюлюк информацияларыны журналистлери келген эдиле. Сабийле дерсни Эресейни джигитлерине атадыла. Ала бла бирге тюрлю-тюрлю джыллада къутхарыучула болуб къуллукъ этгенле бла Эресейни МЧС-ни кючлерини къурамында болгъан кеб джумуш баджаргъан къайыкълагъа атлары аталгъанла да болдула. Аны тышында да ол кюн кадетле , кслерини борчларын толтура елген къуллукъчуланы да сагъындыла. Протоией Кузнецов Сергий Къарачай-Черкесиядв излеу-къутхарыу отрядны тамадасы Мозгов Андрейге, шыйых Хорламчы Георгийни иконасын берди. Бу байрамны къурагъанлагъа джюрек разылыгъын билдире, республикада МЧС-ни Баш управлениясы тамадасы Шарков Сергей, 11-чи нгомерли билим берген Аралыкъны директору Ляшова Еленагъа, «Юный водник» деген классны тамадасы  Салащенко Татьянагъа, Аралыкъны устазы Алиева Татьянагъа эмда Архиерей арбазны ключары протоирей Кузнецов Сергийге разылыкъ письмола берди.

3092
Фотогалерея