ЕссэнтIыгу и щIалэгъуалэр Тхьэ елъэIуащ зауэлI-интернационалистхэм папщIэ

13.02.2019
Просмотры: 3314

Быйыл февраль айны 12-де Ессентюк шахарны Никольский клисасында, совет аскерни Афганистандан чыкъгъанына 30 джыл толгъаны бла байламлы «Свет памяти в сердце не угаснет никогда» деген ат бла акция бардырылды. Бу акциягъа клисагъа сохтала бла студентледен 70 адамдан аслам келген эди. Литургиядан сора клисаны тамадасы протоирей Агеев Павел, Афганистанда елген аскерчилеге православ диндеча джаназы дуа этди. Афган къазауатны юсюнден джаш телю бла ушакъны, клисаны аш юйюнде олтуруб чай иче бардырдыла. Шахарны джаш телюсю быллай халда биринчи кере Афганистанда кеслерини интернационал борчларын толтура джан берген джердешлерине сый бердиле.

3314
Фотогалерея