Архиепископ Феофилакт ягу къигъэкIыжащ ди гъащIэм хэлъ щэхухэр

23.10.2018
Просмотры: 3516

Быйыл октябрь айны 20 бла 21-де Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, ыйых кюн Пятигорскени Спасс ара клисасында дин къуллууъла этди. Кечеги дуа бла Дин къуллукъда  Архиерейге клисаны клириклери болушлукъ этдиле. Архипастырь бла бирге тилек этерге пятигорскечиле бла къонакълары да келген эдиле. Кечеги къуллукъда эртдеден келген адет бла Владыка Шестопсламаны окъуду. Канонну окъгъан кезюуде Архиерей православ дин ахлулагъа елей джаудан джакъды. Дин къуллукъдан сора Архипастырь клисагъа келген джамагъат бла тюбеб ушакъ этди. Дин къуллукъда Сыйлы Инджилни окъугъандан сора. Архиепископ Феофилакт лджыйылгъан джамагъатха ауаз берди, анда ол бизни джашауубузну тахсасындан хапар айтды. Адетдеча Владыканы келген джамагъат бла тюбешиую Спасс клисаны Джаш телю аралыгъында бардырылды.

3516
Фотогалерея