Тхьэмахуэ школым сабий гуащэ театрым зыкъыщигъэлъэгъуащ

24.09.2018
Просмотры: 3355

Джангы окъуу джыл Минеральные Воды шахарны Никольский клисасыны христиан дин школунда бир тюрлю башланды. Биринчи окъуу кюн школну сохталары- Железноводскеде Ольгинский клисада къуралгъан гинджи театргъа къонакъбайлыкъ этдиле. Театрны актерлары таурух халда Аллахны фарызларын кергюзтюб ата-ананы разылыгъын табханны да ангылатдыла. 
Джыйылгъанланы барына да клисаны тамадасы иерей Чемодуров Кирилл окъууда джетишимле теджеди. Барына да артистлеге да къарагъанлагъа татлы саугъала бериб къуандырдыла.

3355
Фотогалерея