КъегъэлакIуэхэр епархием и кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсахэм Тхьэ щелъэIуащ

19.09.2018
Просмотры: 3005

Быйыл сентябрь айны 17-де «Неополимая Купина» деген Пресвятой Богородицаны Иконасын байрамын белгилеген кюн, адетдеча Пятигорскени ара Спасс клисасында «Неополимая купина» деген иконаны аллында тилек джыр айтылды. Ол дин къуллукъну клисаны клириги иерей Димитрий Великородный бардырды. Ол дин къуллукъда шахарны МЧС-ни къутхарыучулары да тилекле этдиле. Православ динчи Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны атындан алагъа разылыкъ айдыб бу къыйын ишлеринде Аллахдан болушлукъ тиледи. Ол кюн огъунакъ «Неопалимая Купина» деген иконаны аллында Черкесск шахарда Никольский клисада да тилек этдиле. Ары да Къарачай-Черкесияда ГУ МЧС-ни тамадасы Шарков Сергей башчылары болуб республикада МЧС-ни къутхырыучу къуллугъуну адамлары келген эдиле. Ертен джукълатыучула бла бирге Свято-Сергий гимназияны 4-чю классыны кадетлери да тилекле этдиле. Андан сора сабийле кураторларына кеслери къоллары бла этген саугъала бердиле. Архиерей арьбазны ключары протоирей Кузнецов Сергий Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны атындан Шарков Сергейге саугъа берди. Андан сора православ динчи къутхарыучу техникагъа нюр салгъан адетни этди.

3005
Фотогалерея