Суворовскэ станицэм къыщызэIуахащ Ильинскэ члисэ цIыкIур

03.08.2018
Просмотры: 3524

Быйыл август айны 1-де Пятигорск шахар джанындан Суворовка стансеге кирген джерде православлылада Божий Илия шыйыхны сыйына атаб алаша клиса ачылгъанды. Станседе Вера, Надежда, Любовь эмда аналары София шыйыхланы сыйларына аталгъан клисаны тамадасы протоирей Иванилов Роман нюрденнген суу бла махтау дуа этиб, ол суу бла бла клисаны къабыргъаларына бюркюб нюр салгъан адетни этжди. Бу алаша клисаны Грузияда Цалский районну Хандо деген элни джамагъаты джыыйыб берген ачхагъа ишлегендиле. Совет Союз чачсылгъандан сора анда джашагъан греклиле Суворовкада кеслерини экинчи гитче джуртларын табхандыла. Гузиияда къоюб кетген эллери бла клисаларыны сыйына атаб былайда да Илия шыйыхны сыйына атаб клиса ишлегендиле. Ол къуанч кюн бери Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт да келген эди. Владыка къурулушчулагъа мындан ары да ишлерин джктишимли бардырырча разылыкъ билдире, бу алаша клиса тюз клисача джарашдырылыб  анда да Дин къуллукъла бардырыла турурча этилсе иги боллукъ эди деб теджеген эди.

3524
Фотогалерея