Джуцэ бгым джыназ Владимир Тхьэ щыхуелъэIуащ

16.07.2018
Просмотры: 3452

Быйыл июль айны 15-де Дин къуллукъдан сора, Пятигорскеде Смолен клисаны Христиан дин школуну сохталары бла устазлары Кавказ Минеральные Водыда эм мийиклиги бла экинчи къыбла (1198 метр) джанында Джуца ll къаягъа чыкъдыла. Аны джуукълашыб келген Русну Крещениясына 1030 джыл толгъан юбилейине атагъандыла. Къаяны башында клисаны тамадасы протоирей Симанович Олег, Владимир бий шыйыха атаб дуа этди. Андан сора православ динчи джыйылгъанлагъа Владимир шыйых динни къалай сайлагъанындан хапар айтды. Ызларына тюшгенден сора къаяны тюбюнде ала бары да азыкъгъа олтуруб ауузландыла.

3452
Фотогалерея