Псыхуабэ Тхьэ щелъэIуащ Грознэм къыщыхъуа гузэвэгъуэм хэкIуэдахэм папщIэ

21.05.2018
Просмотры: 2339

Быйыл май айны 20-да Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Спасс ара клисада Дин къуллукъ бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну клисаны клириклери этдиле. Литургияда православ джырланы, регент Куба Анна башчылыкъ этген клисаны хору джырлады. Архипастырь бла бирге табын этерге шахарчыла бла эмда анда къонакъда болгъанла келген эдиле. Дин къуллукъда клисагъа келген джамагъат Архиерейни башчылыгъы бла Грозныйде Архангел Михаилни клисасына чабыуул этилиб джарсыгъанлагъа православ адетдеча дуа окъудула. 2Аланы къанлары-елей джауча – Православ динни чырагъына къуюлгъанды!»-деб айтхан эди архиепископ Феофилакт ауаз берген сагъатда. Андан сора да анда джаралы болгъанлагъа саулукъ тиледиле. Дин къуллукъну аягъында адетде ыйых кюн болуучусуча Архипастырь клисагъа джюрюген джамагъат клисаны Джаш телю аралыгъында тюбешиб ушакъ этди.

2339
Фотогалерея