Пятигорск епархияда Уллу Хорламны келтире елген аскерчилени эсгердиле

Етген емюрню сексанынчы джылларыны орта сюреминден бери Пятигорскени аскер мемориалында, Уллу Хорламны кюнюнде , къазауатда джан берген аскерчилеге прравослав диндеча джаназы дуа окъулады. Быйыл май ай ай къалгъанлача болмай бир кесек къатыракъ болса да бый ыл да аллай иш бардырырлды. Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны разылыгъы бла , пасха чын бла дин къуллукъну шахарда Лазарь клисаны тамадасы протоирей Дьячков Александр бардырды. Архиепископ Феофилакт кеси да Бештау монастырны клисасында кечеги дуада аскерчилеге дуа окъуду. Джанларын аямай бизге мамырлыкъны келтирген, уруш тюзледе елген аскерчилеге лития дуала православ динчиле Пятигорск епархияны бютеу клисаларында окъугъвандыла. Шахарла бла эллени.

Просмотров: 2070

Поделиться

VK:39834