«Дом для мамы» деген аралыкъ юйдегилеге энтда да болушады

«Дом для мамы» деген аралыкъгъа болушлукъ излеб биринчи кере тилекчи болгъан юйдегилени саны аслам болгъанды аны бла бирге Пятигорск епархияны къызыу линиясына. Апрелни аллындан бу аралыкъ къарагъан юйдегилеге 167 азыкъ керек бергендиле.Пасханы аллы бла епархияны кризис аралыгъы , Предгор районну КЦСОН-ну къуллукъчуларыны тилеги бла элледе джашагъан 35 анагъа азыкъ болушлукъ этилгенди. Аны аправослав динчиле бла волонтерла чачхандыла. Къызыу линиягъа 8-800-300-58-90 телефон бла селеширге боллукъсуз.

Просмотров: 2683

Поделиться

VK:39834