Архиепископ Феофилакт Сыйлы Шабат кюн литургия бардырды

Быйыл апрель айны 18-де Сыйлы Шабат кюн Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Пятигорск Спасс ара клисада динчилери бла бирге Дин къуллукъ бардырды. Сыйлы Китабдан окъугъандан сора трансляциягъа къарагъан джамагъатха Владыка ауаз берди. Бусагъатда карантин амалтын Пятигорскени клисаларында джамагъатсыз этиледиле. Дин къуллукъдан сора Архипастырь гырджын бла къызыл чагъыргъа разылыкъ этди.

Просмотров: 1727

Поделиться

VK:39834