Архиепископ Феофилакт Сыйлы Байрымда дин къуллукъ бардырды

Быйыл апрель айны 17-де Сыйлы Барымда, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт , Спасс ара клисада, Къутхарыучуну Плащагницасын чыгъарыу бла кечеги дин къуллукъ бла эмда Сыйлы Плащаницаны асырау адетни этди. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну клисаны динчилери этдиле. Владыка интернат бла тарнсляциягъа къарагъан джмагъатха уаз берди. Бусагъатда карантин амалтын Пятигорскени клисаларында дин къуллукъла джамагъатсыз бардырыладыла.

Просмотров: 2660

Поделиться

VK:39834