Черкесскеде иерей Русаков Никандрны эсге тюшюрюб дуа этдиле

Быйыл март айны 14-де, Къардоник бла Морх элледе клисалада тамадалыкъ этиб тургъан иерей Русаков Никандрны елтюрген кюнюнде, Черкесскеде Никольский клисада аны джуукъ-тенги эмда шахарны клисаларындан адамла да джыйылдыла. Анга православ диндеча джаназы дуаны шыйыхланы канонизация этген комиссияны секретары иерей Гурин Александр этди. Ол православ джамагъатха иерей Никандрны эмда Русаковланы юйдегилерини юслеринден хапар айтды. Ол зауцаллы православ динчини джуукълары иерей Никандрны бармакъ къачын клисагъа келтиргендиле. Православ динчини къызы Евгения Ивановна бери келгенлеге , иерей Никандргъа ол бир дуниясы джарыкъ болсун деб дуа этгенлеге джюрек разылыгъын билдирди. Бу адетни Черкесск шахарны клисаларыны динчилери хар джыл сайын белгилеб келгенлерине беш джыл болады.

Просмотров: 777

Поделиться

VK:39834