Архиепископ Феофилакт, протоирей Знаменский Иоанны юбилейи бла алгъышлады

Быйыл октябрь айны 31-де Пятигорск епархияны Епархиал советини секретары протоирей Знаменский Иоаннга 60 джыл толду, ноябрны 1-де уа Иоанн бабас тезоименистсво кюнюн белгилерикди. Анга алгъышын Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт да ийгенди:

«Багъалы Иоанн! Тезимениство кюнюгюз эмда юбилейигиз бла таза джюрекден алгъышлайма! Сизни бла Ставрополь дин семинарияны къабыргъаларында танышханымы бек разылыкъ бла эсге тюшюреме, сиз хар бирибизни да , «Къатыла» болургъа Масихни джарыкъ джолунда барыргъа юретгенсиз» (1 Кор. 15:58). Бусагъатда да джаш динчилеге юлгю болгъанлай, тюрлю-тюрлю дин джжумушлагъа джуаблы къараргъа юретесиз, православ гимназияны сохталарына аталыкъ этесиз эмда ашхы ишлени къаджыкъмай бардырырча кел бересиз» (Гал.6:10) Бу юбилейигизде Сизге багъалы Иоанн, шыйых абустол Павелни тилегин айтама: « Масихден къуаннганлай туругъуз; энтда къайтарама: къуаныгъыз» (Флп. 4:4) Аныц кибик юбилейигиз бла алгъышлай талай джылны халал къуллукъ этгенигиз ючюн Сизни, «За труды на благо Пятигорской епархии III степени»,деген медал бла саугъаларгъа тыйыншлыды.

Просмотров: 1336

Поделиться

VK:39834