Благославенный Кавказ. 9-чу номер (98)

«Благославенный Кавказ» деген журналны сентябрь выпуску басмадан чыкъды.

Бу номерде окъурукъсуз:

- Ичкичиликге эрек болгъан Кюн, аны магъанасы,

-«Пою Богу моему» деген клиса хорланы фестивалина къошулгъанланы оюмлары,

-Джетинчи Губин окъуулагъа къошулуугъа керекли затла,

- «Челядь» деген сез къайдан чыкъгъаны.

Бу эмда башха материалланы окъургъа излегенле журналны интернет ссылка бла алыргъа боллукъду неда аны къагъыт версиясын Пятигорск епархияны клисаларында хакъсыз табаргъа боллукъду.

Просмотров: 4396

Поделиться

VK:39834