Баталпаша округну атаманлары джыйылыу бла байрам белгилеуню сюздюле

Къардоник стансе джамагъатны штабында,Къарачай-Черкесияны къазакъ атаманларыны совети болуб етдю. Ишни аллы бла тилекни Къарачай-Черкесияда Шимал клиса округну приходларыны джуаблы динчисини болушчусу протоирей Соколов Геннадий бардырды. Атаманла, 34-чю тау мараучу бригадагъа барыб аскер-полевой джыйылыуланы бардырыуну эмда черномор къазакъланы джарым айрымканнга келиб тюшгенлерине 227 джыл толгъанына атаб Таманьнга барыуну да сюздюле.Джыйылыулагъа округдан экиджюз къазакъ келликди. Аны келечилери аскер белекни командованиясы бла тюбеширикдиле андан сора учениялагъа кетерикдиле. Таманьда кьуанчха да Баталпаша округдан 40 къазакъ барлыкъды. Атаманла эки джолоучулукъну да оноуун баджаргъандыла.

Просмотров: 1000

Поделиться

VK:39834