Архиепископ Феофилакт алгъынгы Спас-Преображен монастырда байрамгъа башчылыкъ этди

Быйыл август айны 19-да Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт , алгъынгы заманда Сынтыда Спас-Преображен тиширыу монастырда клиса байрамгъа башчылыкъ этди. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну , Къарачай-Черкесияда Къыбла клиса округну джуаблы динчиси протоирей Субтельный Евгенийни башчылыгъв блв округну динчилери, Марсель шахарда Масихни Анасыны Къазан иконасыны клисасыны тамадасы иерей Готье Иоанн эмда протодиакон Куба Димитрий этдиле. Архипастырь бла бирге Къарачай-Черкесияны шахарлары бла эеринден келген правослапв джаагъат да табын этди. Дин къуллукъдан сора Владыка джангы джыйылгъан битимге нюр салгъан адетни этиб, бу монастырны биринчи тамадасы игуменья Раисагъа православ диндеча джаназы дуа окъуду. Андан сора архиепископ Феофилакт паломникле бла бирге бурунгу Сынты клисада бу байрамгъа джоралаб къуллукъ этди.

Просмотров: 1261

Поделиться

VK:39834