Архиепископ Феофилакт джыйырма метр мийиклиги болгъан къачха нюр салгъан адетни этди

Быйыл август айнфы 14-де происхождение честных древ Животворящего Крества Господня деген байрамда Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Ессентукский станседе Успен клисада Дин къуллукъ бардырды. Архипастыргнъа дин къуллукъ болушлукъну Ессентюк клиса округну джуаблы динчиси протоирей Еланйцев Сергий , Пятигорск епархияны Административ секретариатыны тамадасы иерей Яковенко Илия эмда Ессентюк благочинияны динчилери бла протодиакон Куба Дмитрий этдиле. Дин къуллукъдан сора Владыка джыйылгъанлагъа бу байрам бла байламлы ауаз бериб ала бла тюбеб да ушакъ этдиауузланнган кезюуде. Горный элге  кирген джерде, Айтов Валерий кесини ачхасына ишлетген джыйырма метр мийиклиги болгъан табын къачха нюр салгъан адетни этди. Быйыл март айны 8-де Архиерей аулия Матрона Московскаяны сыйына аталгъан поселокда клисагъа нюр салгъан адетни этген эди, аны аллында сагъыннган табышлыкъ бла кюрешген адамны ачхасына ишлегендиле. Ол укюн огъунакъ архиепископ Феофилакт, Пятигорск епархияны «Целебный Ессентуки» деген иппотерапия аралыгъында боду. Атлары урланыб къыйын зманнга да къарамай , къыйын ауруулары болгъан сабийле бла кюрешгенлей да турадыла. Кеб болмай1 бир сейирлик иш болду, ДЦП къыйын ауруу болгъан къызчыкъ бусвагъатда кеси джюрюб башлагъанды. Сабий1лени ата-аналары, бу аралыкъда керти да сабийлеге уллу болушлукъ этгенлерин эмда ат белинде сабийлени аурууларын багъыу етюрюк болмай иги джарагъанын да айтадыла. Владыка «Целебный Ессентуки» аралыкъны тамадасы иерей Тростинский Скергийге да тренерлеге этген ишлери ючюн джюрек разылыгъын билдирди.

Просмотров: 3245

Поделиться

VK:39834