Джуаблы православ динчи аскер клисада байрамгъа башчылыкъ этди

Быйыл август айны 12-де Нальчик клиса округну джуаблы православ динчиси протоирей Бобылев Валентин, Къабарты-Малкъарны Звездный поселогунда Иоаны Воин мученикни приходунда байрамгъа башчылыкъ этди. Анга дитн къуллукъ болушлукъну , аскер клисаны тамадасы протоирей Сацук Павел, Бахсанда Покров клисаны тамадасы протоирей Байзулаев Василий, диакон Артунов Георгий бла Владикавказ епархиядан келген динчиле да этдиле. Бу байрамгъа Нальчикден, Бахсандан эмда Къабарты-Малкъарны башха элери бла шахарларындан да келген эдиле. Литургиядан сора ала бары да олтуруб туз-дамдан аузландыла.

***

Иоанн Воин мученикни сыйына аталгъан клиса 2000 джыл республиканы православ динчилерини эмда джабыкъ Звездный поселокда 3732 номерли аскер белекни командованиясыны башламчылыгъы бла ишленнгенди. Клисагъа нюр салыннган адетни 2002 чи джыл этген эдиле.

Просмотров: 1436

Поделиться

VK:39834