Епархияны православ динчилери семнарияны выпускниклерини тюбешиулерине келдиле

Быйыл июнь айны 19-да Сатаврополь православ дин гимназияда аны 2009-чы джыл бошагъан выпусклерини тюбешиулери болуб етдю. Ол юбилейге православ динчиле; Бондарь Виталий, Лукьянченко Георгий, Афонин Иоанн, Абрамов Михаил, Калинин Евгений бла Паскевич Андрей келген эдиле. Выпускниклени тюбешиулерини аллын Дин къуллукъ этиуден башладыла, анга башчылыкъ курсну куратору протоирей Архипов Василий этди. Дин къуллукъда Дин школну , устазлары бла выпускниклерине насыб, узакъ емюр тилек этдиле. Бу семинарияда Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт да устазлыкъ этгенди, ол замандагъы абитуриентледе экзамен алгъанды. Православ динчиле. Выпускну юбилей кюнюнде Архипастырь бла дин аталарына да тилек этдиле. Литургиядан сора православ динчиле , Андреевский клисаны къабырларында асыралггъан семинарияны устазларына православ диндеча джаназы дуа окъудула. Андан сора тюбешиуге келгенле , биринчи ауаз бериб башлагъан джерлери семинарияны клисасына , окъугъан аудиторияларына, студент заманларында джашагъан монах белмелеге да бардыла. Тюбешиу джылы, джарыкъ халда барды. Хар бир православ динчи , дин къуллугъуну кезюуюнде алгъан сынамындан башхалгъа да хапар айтды.

Просмотров: 4006

Поделиться

VK:39834