Курслада экинчи джыл дерслени бошалгъанын дин джолоучулукъ бла тамамладыла

Прохладныйде Николский клисаны ышыгъында къуралгъан Епархия дин-катехизаторлукъ курсланы филиалында окъуу джылны Шимал Кавказда христианлыкъны тарихинден экзамен бла тамамладыла. Эсеблеу сынауну, филиалны тамадасы иерей Еремеев Андрей бла Свято-Тихоновский христиан дин школну директору, Къабарты-Малкъарны Миллет музейини филиалыны къуллукъчусу Истомина Людмила бардырдыла. Курслагъа джюрюгенле экзаменле алгъанланы сорууларына джуабла бердиле окъуучуланы къауумлары да сайланнган темалагъа презентацияла да кергюздюле. Экзаменден сора курслагъа джюрюгенле Тегейни православ дин багъалатхан джерлерине дин джолоучулукъгъа тебредиле. Курслада окъугъанла юйдегилери бла эмда тенглери бла , Владикавказ епархияны Алан Богоявленский тиширыу монастырында болдула. Паломникле монастырны дин сыйларына табын этиб Николай шыйыхны сууна да бардыла. Монастырны джуукъ келлю дин эгечлери бла паломникле азыкъгъа олтургъан сагъатда джылы ушакъ этдиле. Фиагдон ауушда Алан Успен эркиши монастырда келген къонакъла Масихни Анасыны «Моздокская» иконасыны аллында табын этдиле, андан сора къараучу площадкада Кавказ тау тизгинни ариулугъуна къарадыла. Курслада окъугъанланы алларында энтда ючсюнчю джыл окъуу сакълайды.

Просмотров: 1167

Поделиться

VK:39834