Джуаблы православ динчи тау заставаны клисасында литургия бардырды

Къарачай-Черкесияда Къыбла клиса округну джуаблы динчиси протоирей Субтельный Евгений, Къарачай-Черкесияда чекчи отрядны «Загедан» заставасында Александр Невский шыйыхны сыйына аталгъан клисада дин къуллукъ бардырды. Энчи совтав бла юйдегилеринден сора да , республиканы чеклеринде практикаларын етген Эресейни ФСБ-ны Голицын атлы чекчи институтну курсантлары да тилек этдиле. Ол кюн огъунакъ джуаблы православ динчи, республиканы Лаба ауушунда орналгъан «Дамхурц» сабий-бакъгъан лагерь ишини аллы бла къысха дуа окъуб, аны белмелерине православ диндеча нюрленнген сууну да бюркдю.

Просмотров: 2615

Поделиться

VK:39834