Христиан дин школну окъуу джылын клиса музейде тамамладыла

Быйыл май айны 19-да Ессентуки шахарда Никольский клисаны христиан дин школуну сохталары быйыл окъуу джылны ахыр дерсин бардырдыла. Сабийле эмда ата-аналары Ессентюк шахарны Пантелеймон клисасыны музейинде болдула. 20-чы емюрню 30-чу джылларында оюлгъан биринчи клисаны суорталарына эмда экспонатларына эс белюб къарадыла.Артыкъ да бек сабийле эслерин Никольский клисаны баш куполуну къачына бурдула, аны Пантелеймон клисагъа келтириб таш къабакъланы башында орнатхандыла. Музейде экскурсияны матушка Журавлева Анастасия бардырды. Клисаны тамадасы иерей Журавлев Михаил келген къоанкъланы быйыл окъуу джыл бошалгъаны бла алгъышлаб энтда къоанкъгъа саълайбыз, деб айтды. Экскурсияны чай иче, сабийле бурунгу Русну юсюнден мультфилмге да къарай тамамладыла.

Просмотров: 1507

Поделиться

VK:39834