Православ динчини юйдегиси «Дом для мамы» дегенде сынамындан юлюш этди

Быйыл май айны 11-де «Дом для мамы» деген епархияны кризис аралагъында юйдегили клубну кезюулю джыйылыуу болуб етдю. Муну къурагъанла тюбешиуню мироносица-бийче шыйхланы байрамынва атадыла. Клубха къонакъгъа Побагайловка элде Михайловский клисаны тамадасы протоирей Горбачев Михаил юй бийчеси Ольга бла келген эди. Бу юйдеги беш сабийни есдюреди. Михаил бабас ата-аналаны ариу халиге юретиуню юсюнден сорууларына джуабла берди, андан сора да къыл къобузда согъуб да джырлады. Юй бийчеси Ольга да устаз сынамындан юлюш этди. Джаш ананы школасында провизор Хенкина Любовь, сабийлени ичеги аурууларына антибиотик дарманлданы къалай тюз ичирирге кереклисинден хапар айтды. Клубну келечилери къыл къобузда Трофимов Сергейни джырын юрендиле, июнда походха чыкъгъан сагъатда джырларча. Анала байрам кюн «Дом для мамы» дегенни саугъаларын алдыла эмда сабийлени эки мастер-класслада кюрешгенлени.

Просмотров: 1178

Поделиться

VK:39834