Черкесск шахардан баргъан паломникле Къабарты-Малкъарны клисаларында болдула

Быйыл май айны 10-да Черкесск шахарны Никольский клисасыны джамагъаты , Къабарты-Малкъарда православ дин багъалатхан джерледе болдула. Паломниклени биргелерине джол устагъа клисаны динчиси иерей Гурин Александр баргъан эди. Эм алгъа православлыла Совхозный элде Свято-Троицкий Серафим тиширыу монастырда болдула. Бу монастырны юсюнден хапарны келген къонакълагъа монах тиширыу Тамара айтды. Андан сора дин джолоучула Нальчикге табредиле. Шахарны клисаларына экскурсияланы штат динчиле иерейле Тамбиев Роман бла Осипов Константин этдирдиле. Къонакъла Магдаллы Мария шыйыхны клисасында музейге уллу эс белдюле. Къабарты-Малкъарны ара шахарындан Черкесскени Никольский клисасындан келген адамла Александровский стансеге бардыла. Анда клисаны тамадасы протоирей Дмитриенко Сергий , Александро-Невский клисада «Отрада» деген сабий приютдан хапар айтды. Черкесскеден келген православ дин джолоучула Майский шахарны Михайловский клисасында тилек этдиле. Анда экскурсиня аны тамадасы протоирей Волошин Димитрй бардырды. Прхладный шахарда да Нипкольский клисаны тамадасы иерей Еремеев Андрей келген къонакълагъа джылы тюбеди. Андан сора джолоучулукъну культура белеги башланды. Анда Къабарты-Малкъарны магъаналы ариу джерлерине айланыу болду. Черкесскеден келгенле Чегем суу чучхурлада да болдула. Паломникле джарыкъ сезимледен толуб ызларына сау-эсен къайтдыла.

Просмотров: 1171

Поделиться

VK:39834