Клисада сурат салыргъа юретедиле

Быйыл май айны 11-де Богъустан станседе Хорламчы Георгий шыйыхны сыйына аталгъан клисада стансечиле сурат салыргъа юрениб башлагъандыла. Андах ар кюн сайын дерсни джергили суратчы Адонина Любовь бардырады. Джаш адамлагъа, алгъын клиса болуб тургъан мекямгъа клисаны тамадасы иерей Чеканов Борис да келиб. Сабийлени, динни, Клисаны, джашауну юсюнден сорууларына джуабла береди.

Просмотров: 1160

Поделиться

VK:39834