Архиепископ Феофилакт, бурунгу клисада дин къуллукъгъа башчылыкъ этди

Быйыл май айны 6-да Хорламчы Георгий шыйыхны кюнюнде, Пятигорске бла Черокесскени архиепископу Феофилакт, Коста=Хетагурово элде Чуана къаяда Георгий клисада байрамгъа башчылыкъ этди. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну, Къарачай-Черкесияда благочинияланы джуаблы динчилери протоирейле Субтельный Евгений бла Нартов Александр эмда диакон Копач Петр этдиле. Бу байрамгъа республикадан эмда Шимал Кавказны башха регионларындан паломникле да келген эдиле. Архиепископ Феофилакт, Шереметьево аэропортда самолет чарпыуда елгенлеге да джаназы дуа окъуду.Дин къуллукъдан сора Владыка джыйылгъанлагъа ауаз бериб ала бла энчи халда да ушакъ этди.

Просмотров: 1321

Поделиться

VK:39834