Нарсана шахарны клисаларыны православ динчилери къурулуш площадкада тилек этдиле

Быйыл май айны 4-де джуаблы православ динчи протоией Знаменский Иоанны башчылыгъы бла Нарсана клисаланы динчилери , Грузиягъа джарыкъ берген, Нина шыйыхха ишлене тургъан клисаны къурулуш площадкасында пасха тилек этдиле. Джангурлу кюннге да къарамай Батарейный къаяда ктитор Лобжанидзе Павел, клисаны ишлегенле шахарчыла эмда къонакълары джыйылгъан эдиле. Джуаблы православ динчи дин къуллукъгъа къошулгъанлагъа, тилек бла къурулуш баргъан джерге дери къачлы джюрюшден сора сез айтды. Православ динчи къурулушчулагъа , бу ашхы иш клиса къурулушда кюч къарыу, тезюм теджеб Джарыкъ Пасха байрам бла да алгъышлады. Нарсаначыланы дагъыда Нарсана благочинияны динчиси Крестовоздвиженский клисаны тамадасы протоирей Лиманов Гермоген да алгъышлады. Дин къуллукъдан сора барын да туз дамдан ауузланыргъа чакъырдыла. Бу клисаны биринчи тташын 2016-чы джыл ноябрны 19-да салгъандыла. Клисаны джан аурутуб къайгъыргъан адамла джыйгъан ачхагъа ишлейдиле.

Просмотров: 1650

Поделиться

VK:39834