Архиепископ Феофилакт, епархия юйде клиса байрамгъа башчылыкъ берди

Быйыл апрель айны 30-да Масихни Анасыны Ивер иконасыны кюнюн белгилеуде Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Пятигорскени епархия юйюню Ивер клисасында Дин къуллукъ бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну Пятигорск клиса округну джуаблы динчиси протоирей Дубинский Борисни башчылыгъы бла шахар клисаланы динчилери, Пятигорск епархияны пресс-секретары протоирей Самохин Михаил, протодиакон Куба Димитрий, диакон Копач Петр этдиле. Литургия бла къачлы джюрюшден сора Владыка ауаз бериб клисагъа келген джамагъатха пасхалы саугъала берди. Ол кюн огъунакъ кече архиепископ Феофилакт, Пятигорск епархияны келечилери бла Ивер клисада пасха дин къуллукъ этди. Андан сора Архипастырь православ динчиле бла аланы юйдегилерине пасхалы тепсиле къурады.

Просмотров: 860

Поделиться

VK:39834