Джуаблы православ динчи МВД-ны ветеранларын алгъышлады

Быйыл апрель айны 18-де отставкада къуллукъчуланы ич ишлени органларыны ветеранларыны Кюню бла алгъышларгъа Эресейни МВД-ны Зеленчюк белюмюне дин организацияланы келечилери, районну депутатлары устазла полиция классланы сохталары келген эдиле. Бу байрам бла , ветеранланы Советини председатели отставкада милицияны майору Батчаланы Мухат алгъышлады. Ол чертиб айтхандан, 2018-чи джыл бу адамланы кючю бла 21 аманлыкъ иш ачыкъланнганды.

Джамагъат советни члени протоирей Субтельный Евгений ветеранлагъа халал къуллукъ этгенлери ючюн разылыкъ билдирди : « … кече джата башлаб хар ким да эсгермейди, аланы тынлыкъларын сакълай тангланы атдыргъан адамланы. Ол себебден сиз тынчлыкъларын скаълагъан бары адамланы да атындан джюрек разылыгъымы билдиреме».Ветеранланы алгъышлаудан сора , республиканы Халкъ Джыйылыууну,администрацияны Башчысы бла Зеленчюк районну депутат корпусуну эмда Къарачай-Черкесияны МВД-ны ветеранларыны советини грамоталары бла разылыкъ письмолары бла сауггъалау болуб етдю.

Просмотров: 1050

Поделиться

VK:39834