Интернатда тургъан къартла Масих Иссаны Анасына тилек этдиле

Быйыл апрель айны 17-де Черкесск шахарда къартла тургъан Республикан интернатында православ джамагъат, къартлагъа джакъчылыкъ этген, Клиса кеси аны бюгюн сыйын керген Масих Иссаны Анасыны иконасына табын этдиле. Черкесскеде Никольский клисаны динчиси иерей Гурин Александр, мында тургъанлагъа, Сыйлы Афон къаяда Пентократор монастырда сакъланнган сейирлик иконаны юсюнден эмда Масихни Анасыны тилеклери бла бу иконаны аллында тилек этилгенлден сора болгъан сейирлик затладан да хапар айтды. Андан сора православ джамагъат православ динчи бла бирге Масихни Анасыны иконасыны аллында дуа этдиле.

Просмотров: 2381

Поделиться

VK:39834