Прохладныйде Псалтырны иги окъугъанланы саугъаладыла

Хар джыл сайын да православлыланы Уллу постларында Прохладный шахарны Никольский клисасында Псалтырны окъуу конкурс бардырылады. Быйыл мартны 24-де анга епархияны катехизация курсларыны филилалларындан 14 сохта къошулгъанды. Нальчик благочинияда къауум клисалагъа джюрюген джамагъат иги билимли болгъанларын танынтдыла. Аланы эм игилерин грамотала бла саугъаладыла. Конкурс курсха джюрюгенлени клиса-славян тилде окъууну джетишимли этиу мадарлары бла бек эслерин бурдурду.

Просмотров: 1029

Поделиться

VK:39834