Клисаны тамадасы интернатны сабийлери бла православ литератураны юсюнден селешди

Быйыл март айны 18-де Юца элде Къазан клисаны тамадасы иерей Беляев Александр, 12-чи номерли интернатны сабийлери бла бирге тилек да этиб православ китабны юсюнден ушакъ бардырды. Интернатны джеринде алаша клисада тилекден сора православ динчи сабийлеге презентация этиб бу байрамны юсюнден ушакъ да бардырды. Ушакны андан арысын сабийле бла бирге чай иче алай бардырдыла. Бу байрамгъа джоралаб православ динчи школ китабханагъа православ китабла бериб артыкъ да бек сабийлени эслерин Инджилге бурдурду.

Просмотров: 1933

Поделиться

VK:39834