Христос воскресе! Χριστος ανεστη! Чырысти райгас! Христос Къэтэджыжащ! Масих Тирилди!

Архиепископ Феофилакт, ауушхан епископ Маркеллге лития дуа окъуду

Быйыл март айны 14-де 67 джылында талай джылдан бери къаты ауруб тургъан , Санкт-Петербург епархияны викарийи, Царскосельскийни епископу Маркелл бу дуниясын ауушдуруб керти дуниягъа кетди. Аны бла байламлы Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Санкт- Петербург бла Ладоганы митрополити Варсонофийге къайгъы сезюн ийгенди. Ол письмода былай айтылады: « Сыйлы Кавказда тууб, Владыка кесини Аллахха къуллугъун Нева сууну джагъаларында этгенди. Санкт-Петербург дин школланы выпускниги бла устазы владыка Маркелл , Царский селода Патчах Федорну сыйына аталгъан клисада тамадалыкъ этиб джыйырма беш джыл чакълы бирни тургъанды. Мени эсимде эпископ Маркелл, джарыкъ адам, ашхы тенг, кесини архипастыр къуллугъуна керти адамлай къаллыкъды. Владыка кесини гитче джуртунда да кеб болуучан эди, аны тилеклеринде да унутмай эди». Архиепископ Феофилакт, епископ Маркелл зауаллыгъа, Успен Вторафон Бештау монастырны Георгий клисасында православ диндеча джаназы дуа окъуду.

Просмотров: 421

Поделиться

VK:39834