Къарачай-Черкесияда ОПК олимпиаданы регионал туру болуб етдю

Сохталаны арасында «Русь Святая, храни веру Православную!», деген православ культураны Тамаллары предметден сохталаны арасында Бютеуэресей олимпиаданы регионал туру  Зеленчюк стансени 3-чю номерли школунда болуб етдю. Аны финалына республиканы Зеленчюк бла Уруп районларындан эмда Черкесск шахардан 22 сохта къошулгъанды. Аны эсебинде муниципал турда 1-чи бла 2-чи дараджалы дипломла да алдыла. Ала бары да Олимпиаданы  сайтында регистрация этиб юйге берилген дерслерин тындыргъан эдиле. Аланы тинтиб бошагъандан сора жюи аладан беш иги ишни айырлыкъды, аланы авторларына да дипломла берилликдиле.

Просмотров: 1770

Поделиться

VK:39834