Клисаны тамадасы юбилейине епархия саугъа алды

Быйыл февраль айны 18-де Пятигорскеде Лазаревский клисаны тамадасы, Лермонтов бла Нальчик благочинияны динчиси, епархия ставленческий комиссияны члени, епархияны джеринде болгъан къазакъ обществоланы динчиси протоирей Дьячков Александр джетмиш джыллыгъын белгиледи. Александр бабас байрамны аллын литургиядан башлады. Анга да дин къуллукъ болушлукъну 14 дин къарнашы аланы арасында Пятигорск клиса округну джуаблыь динчиси протоирей Дубинский Борис, Лермонтов клиса округну джуаблы динчиси протоирей Фаустов Константин бла Пятигорск шахарны клисаларыны тамадалары да бар эдиле. Москва православ дин семинарияны выпускниги Александр бабас 42 джыл чакълы бирни Аллахха къуллукъ этеди андан 16 джылны Лазаревский клисаны тамадасы болуб турады. Православ динчини тцуугъан кюню бла алгъышларгъа Лазаревский клисаны джамагъаты, атаман Поматов Валерийни башчылыгъы бла Горячевод джамагъатны къазакълары, Дьячков Александр бабас джыйырма джылны тамадалыкъ этиб тургъан къазакъ Успен клисаны джамагъаты да келген эди. Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны атындан, Административ секретариатны тамадасы иерей Яковенко Илия алгъышлаб, 2-чи дараджалы «За заслуги преде Пятигорской епархией» деген медалны да берди. Бу джылы алгъышлагъа къошулуб Александр бабасха Аллахдан узакъ емюр тилейбиз!

Просмотров: 1729

Поделиться

VK:39834