Черкесскеде христиан дин школла интелектуал оюнга джыйылдыла

Быйыл февраль айны 10-да Орус Клисаны тобачыларыь бла новомучениклерин эсгериу кюн Черкесскени Никольский клисасында , Пятигорск епархияны новомучениклерини сыйына аталыб христиан дин школну сохталарына интелектуал викторина болуб етдю. Пятигорск благочиния , шахарны христиан дин школуну сохталарындан джыйым командасын теджегенди. Нарсана да викторинагъа , Никольский клисада священномученик Гливенко Димитрийни сыйына аталгъан христиан дин школундан команданы джибергенди. Нальчикджен да Сименон Столпник шыйыхны клисасында (Троицкий) Иларион шыйыхны сыйына аталгъан христиан дин школну командасы келгенди. Викторинагъа дагъыда Къарачай-Черкесиядан, Джегетей-Аягъы шахардан, Исправна станседен, Кавказский поселокдан эмда Черкесскеде Никольский клисаны христиан дин школларыны командалары къошулгъандыла. Сабийлеге алгъаракъдан Пятигорск епархияны новомучениклери бла шыйыхларыны джашауларын билирге берген эдиле. Виктоинаны дуа этиуден башладыла. Аны джаш адамла бла бирге Никольский клисаны ключары протоирей Кузнецов Сергий бардырды. Капитанланы конкурсу, кебчюлюк виктоина бла сканвордла, интектуал оюнда хорлагъанланы белгиледи. Биринчи орунну, Нарсанада священномученик Гливенко Димитийни атын джюрютген христиан дин  школну командасы алды. Экинчи оруннга да Пятигорскени христиан дин школларыны джыйым командасы ие болду. Ючюнчю оруннга да Черкесскени Никольский
клисасыны христиан дин школуну командасы тыйыншлы болду. Виктоинагъа къошулгъанла сыйлы саугъала бла ечле алдыла. Сабийлени аш-суу бла уузландырыб, клисада экскурсия да этдирдиле.

Просмотров: 918

Поделиться

VK:39834