Православ динчи сокъурланы обществосунда боллукъ клиса байрамладан хапар айтды

Быйыл декабрь айны 17-де Черкесскеде сокъурланы Бютеуэресей общестосуну адамлары бла Никольский клисаны клириги иерей Гурин Александр бла тюбешиулери болуб етдю. Тюбешиуде джуукълашыб келген соборну клиса байрамыны юсюнден селешдиле. Православ динчи Николай шыйыхны джашауундан ол этген сейирлик затладан да хапар айтды. Тюбешиуню аягъында мадары болгъан Масих Иссаны эсге тюшюрюу Адетни эмда тобагъа къайтыу адетни да этдиле.

Просмотров: 1146

Поделиться

VK:39834