Лик Кавказа. 12-чи номерли (131) выпуску

«Лик Кавказа» деген информацион-публицистика газетни (131) 12-чи выпуску басмадан чыкъды. Бу номерде Москвада болуб етген къазакъланы Уллу джыйылыулаврындан статья барды. Анда дагъыда Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Боргъустан станседе къазакъланы Хорламчы Георгий шыйыхны сыйына аталгъан клисагъа нюр салгъан адетинден, Горячеводскеде Георгий къачны кавалерлерине джаназы дуа этгенинден джазылады, аны тышында да 2018-чи джыл Суворовка стансени, аны джжигитлерини юсюнден «Отчизны верный сын» деген ат бла баргъан 5-чи Епархиал илму-практика конференцияны юсюнден да материал барды. Адетдеча бу номерде Пятигорске бла Черкесск епархияны джеринде орналгъан Терк бла Къобан къазакъ аскерлени джашауларыны юсюнден джангылыкъла да басмаланнгандыла.

Бу газетни PDF форматда бу газетни атыча сайтдан алыргъа боллукъду.

Просмотров: 1641

Поделиться

VK:39834