Епархмияны комиссиясы Ессентюк клиса округда болду

Епархияны архитектура- къурулуш кломиссиясы Ессентюк округну клисаларында болду. Аны ишине епархияны къурулуш белюмюню тамадасы протоирей Бондарчук Андрей, къурулуш джаны бла джуаблы динчини болушчусу иерей Журавлев Михаил, епархияны архитектору бла древлехранителит Чечин Олег эмда епархия складны тамадасы Чечин Сергей къошулдула.
Епархияны къурулуш белюмюню тамадасы протоирей Бондарчук Андрей эмда епархияны архитектору бла древлехранители Чечин Олег, благичияны клисаларында бардырылгъан къурулуш ишледен хапарлы болуб керекли теджеуле да этдиле. Комиссия дагъыда, Матрона Московская аулияны, великомучени Целитель Пантелеймонну, Ессентюкде Троицкий эмда Северный поселокда Святой Живоначальной троицы клисалада да болду. Пантелеймон клисада комиссия, арбазны айбат этген ишлеге къарадыла аны бла христиан дин школну мекямына да бардыла, анда клисаны тамадасы биринчи бла экинчи этажлада терезелени ауушдуруу планладан да хапар айтды. Ессентюкню Троицкий клисасында комиссия шатырны къабыргъаларын джылы этиу ишлени тамамланнганына эмда Северный ПОСЕЛОКДА святой Троица клисада джангы къонгурау орунну салгъанларына эмда бютеу къурулуш ишлеге къарадыла.

Просмотров: 2951

Поделиться

VK:39834