Архиепископ Феофилакт, митрополит Варсонофий бла тюбешди

Быйыл декабрь айны 11-де Москваны Данилов монастырында Патриархлы бла Синод резиденциясында Пятигорске бла Черкесскени аръиепископу Феофилакт, Москва Патриархияны ишлеринден Управляющийи, Санкт-Петербург бла Ладоганы митрополити Варсонофий бла тюбешди. Архиепископ Феофилакт митрополит Ворсонофийге, Туркменистанда православ  джамагъатны джашау болумларындан эмда къралда клиса джамагъат джашауларындан да хапар айтды. Ушакъда магъаналы тема, Пятигорск епархияны Къабарты-Малкъарда социал  проектлерини юсюнден болду. Владыка Феофилакт, епархияны иппотерапия аралыгъыны филиалы ачылгъанындан, эсирик затлагъа бой салдыргъанлагъа консультатив-реабилитацион аралыкъдан эмда «Отрада» деген сабий приютдан да хапар айтды. Упарвляющий, Къабарты- Малкъарда православ джамагъатны этген ишине уллу багъа бериб, алагъа Аллахдан болушлукъ тиледи. Архиепископ Феофилакт, митрополит Варсонофийден, Туркменистанда Патриархлы благочинияны православ джамагъатындан тилек болушлукъну Москва бла бютеу Эресейни Сыйлы Патриархы Кириллге бир атсанг деб тилек этди. Бютеу Православиягъа бусагъатда къыйын кезюуде, артыкъ да бек Украина Православ Клисаны ккъыйын заманында, ббютеу православ джамагъатны эмда Ураинада дин къарнашла бла эгечле , Орус Клисаны Башчысы бла бирге къайгъырыб, тилек этедиле. Митрополит Варсонофий да, Пятигорск епархияны динчилери бла эмда тюз православ джамагъатха аны бла Орус Православ Клисаны Турменистанда Патриархы благочиниясыны приходларына джюрек разылыгъын билдириб, постну къыйынындан етюб, Рождество Христова байрамгъа бет джарыкълы тюбегиз деб багъыш этди.

Просмотров: 1328

Поделиться

VK:39834