Христиан дин школланы сохталары тюбешиу къурадыла

Рождество постну биринчи ыйых кюнюнде Нарсана клиса округну христиан дин школларындаь окъугъанла, Нарсанада Никольский клисада орналгъан (Гливенко) Димитрий новомученикни сыйына аталгъан христиан дин школуна чакъырылдыла. Христиан дин школланы абадан къауумларындан 70 адамдан аслам бирге ауузланнгандан сора «Знамение» деген культура- джарыкълыкъ аралыкъда джыйылыб бирге мероприятилагъа къошулуб кеслерине джангы затланы да билиб, джарыкъ сезимлеринден бир-бирлерине юолюш этдиле. «Святыни земли родной» деген клиса-тарих музейде джыйылгъан къонакълагъа хошкелди сезню Нарсана клиса округну приходларыны джуаблы динчиси протоирей Знаменский Иоанн айтды. Ол келгенлеге Рождество постдан хапар айтыб, бир-биригизге иги болугъуз, ата-анагъызны  айтханларын этигиз деб чакъырыу этди. Андан сора дин билим бериу бла катехизациядан джуаблы динчини болушчусу протоирей Моничев Димитрий сохталагъа аламдан хапар айтды. Димитрий бабасны ариу хапар айтханын уллу экранда слайдла бла соруула бла толтурулуб бара эдиле, сохталагъа да анга къараб сагъыш этерге керек да болду. Ушакъ этиб бошагъандан сора джуаблы динчи, быллай тюбешиуле адетге киирине, ала да джарыкъ-оюнла бла джырла башха затла бла байынырына ышаннгшанын билдирди. Тюбешиуден сора христиан дин школланы сохталарына музейге экскурсия къурадыла, ала анда клисаны тарихи бла бу клисада 20 джылдан аслам къуллукъ этген сыйлы мученик Димитрийни джашауундан хапарлы болуб,18 емюрден къалгъан иконала бла эски китабланы эмда къазакъланы джашау-турмуш затларын да кердюле. Андан сора ала Никольский приходда христиан дин школну завучу Синявская Татьяна бла бирге Нарсана паркда айланыб Николай шыйыхны къарасууна да бардыла. Христиан дин школланы сохталарыны джарыкъ тюбешиуню кезюуюнде ала бир-бири бла джуукъ танышыб, барына да джарыкъ, ашхы сезимле джа сингдиле.

Просмотров: 721

Поделиться

VK:39834